تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - غنیمت شمردن جوانی
غنیمت شمردن جوانی

          آیا آن قدرتها که جوان دارد پیر مرد و پیر زن دارد؟ حالا این فرصت را خدا داده است از این فرصت چجوری استفاده کردید جوانها؛ در آن روایت دارد هر جوانی که جوانی خودش را در راه اطاعت خدا صرف کند جزای او بر خداوند متعال افضل جزاهاست ، حالا جوانی است شهوت دارد غضب دارد حرص و طمع دارد امید و ولع دارد که توی این دنیا چه کارهایی بکند خوشا به حال جوانی که به جوانیش  صبر کند در اجرای اطاعت خدا.

        ای جوانها پیرها را که می بینید عبرت بگیرید شما هم اگر پیر بشوید همینطور می شوید از قدرتها می افتید این طمعها و این خیالها تمام می شود.