تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - تصویری تاریخی
تصویری تاریخی

       تصویر زیر مرحوم آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی گلپایگانی مربوط است به دهه سی شمسی یعنی زمان زعامت مرحوم آیت الله العظمی بروجردی رحمة الله علیه. این تصویر برای بار نخست است که توسط وبلاگ دوستداران مرحوم آقا منتشر می گردد.