تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - جامعیت اسلام
جامعیت اسلام

          بدانید به هر کاری که دست بزنید دین در مقابلش دستور دارد؛ این دین اسلام است این دین مسیحیت نیست که اصول و فروع نداشته باشد، هر کاری بکنند پاپ نتواند بگوید کار بی قاعده کردید، این انجیلش است ببین چیز ندارد آن هم تورات یهودیهاست بردار نگاه کن ببین هیچی ندارد، اما اسلام اینجوری است؟

         دین اسلام و خصوص مذهب تشیع هیچ موضوعی از موضوعات نیست مگر اینکه خدا در مقابلش حکم دارد.