تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - مهر انور
مهر انور

گر قم به نور دانش و بینش منوّر است                        این از طفیل دختر موسی بن جعفر است

گر از بهشت باز دری هست سوی قم                       گر ساحتش چو باغ جنان روح پرور است

گر گشته عشّ آل محمد زمین قم                              ور مایه امید جهانی سراسر است

گر آخرالزمان بود اینجا پناهگاه                                    هر کس بدان پناه برد ایمن از شر است

از احترام اوست که قم دارد این مقام                        نامش زفیض اوست که سر فصل دفتر است

                        

این منزلت ز حضرت معصومه یافته                            نوری که ساطع است از این مهر انور است

نور نبوت است و ولایت که این چنین                           از قم به آسمان و زمین نور گستر است

او کیست؟ فاطمه،گل گلزار فاطمه                            مانند نامش از همه رجسی مطهّر است

او بهر اهل بیت بود مایه شرف                                  او بضعۀ پیمبر و ساقی کوثر است

آن را که مام فاطمه باشد ،پدر علی                           بی شبهه مستحق همین گونه دختر است

جا دارد افتخار کند قم به عالمی                                زین گنج پر بها که در این خاک اندر است

این گنج کیست؟ آنکه منزّه ز هر بدی                        این گنج کیست؟ فیض خداوند اکبر است

این است آنکه درد  خلایق کند دوا                             پشت و پناه مردم محروم و مضطر است

هر کس که هست مرد و زن از پیر تا جوان                 محتاج لطف اوست چه کمتر چه مهتر است

امروز هست بقعۀ او مأمن و پناه                              با اذن حق شفیعۀ فردای محشر است

دست نیاز جمله ،سوی آستان اوست                      چشم امید هر که ببینی به این در است

بس سالهاست عاکف این استانه ام                         از نور عشق او دل و جانم منوّر است

این نور را مده(علی)از دست چون که آن                   از هر چه زاد و توشه بیاریم بهتر است

حــاجت از او بـخواه که با قدرت خـدا

بهرش روا نمودن حاجت میسّر است


عظّم الله اجورنا واجورکم، ونقدم تعازینا لمولانا صاحب العصر والزمان (عجل الله تعالى فرجه الشریف) وللامة الاسلامیة وشیعة أهل البیت (علیهم السلام) بمناسبة وفاة السیدة فاطمة المعصومة بنت الامام موسى بن جعفر الكاظم (علیهما السلام).