تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - متن اجازه اجتهاد
متن اجازه اجتهاد

        شیخ الفقهاء و المجتهدین مرحوم آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی گلپایگانی (قدّس سرّه الشّریف) از بسیاری از علما و مراجع گذشته اجازه نامه اجتهاد و اجازه در امور حسبیه داشتند، یکی از این اجازات که بسیار مهم است اجازه اجتهاد سید العارفین مرحوم آیت الله العظمی آقای آسید جمال الدین موسوی گلپایگانی (اعلی الله مقامه الشریف) به مرحوم آقا است . که میتوانید در ادامه متن این اجازه را ببینید.

جواز اجتهاد مرحوم آیت الله العظمی صافی