تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - راه قرب یزدان
راه قرب یزدان

پند : 25

     در نماز سستی و غفلت پیشه مساز که نزدیکترین راه به خداوند و عمود دین است.

(الصَّلوةُ عَمودُ الدّین)

(وَ انّه لَیَتَقَربُ اِلّی بِالنوافِل حتّی اُحِبُّه)

 

عــمود دیـن بـر عارف نـماز است                         در آن اسـرار حـیّ بی نیاز است   

نــماز آمـــد چــو راه قــرب یـزدان                         از آن تـا مـی توانــی رو مگــردان            

سجده نماز

منبع: گنج دانش آیت الله محمد جواد صافی.