تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - دو پند مهدوی
دو پند مهدوی

پند : 22آیت الله آخوند ملا محمد جواد صافی.

       امام زمان خویش را بشناس :

(مَن ماتَ و لَم یَعرِف إمامَ زَمانِه ماتَ میتَةَ الجاهِلیَّة)

امام وقت خود را هر که نشناخت          به جهل محض عقل و دین خود باخت

خــــدا را بـــود اوّل نــــمود است          در این خــرگه وجـود او عـــمود است 

 

پند : 23

      طول غیبت امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) را چون بی خردان موجب شبهه و تحیر مدان، که بر بقاء وجود مقدسش دلائل بسیار و علامات بی شمار است.

(اِنَّ فی ذلِکَ لاَیـاتُ لاوُلی الاَلباب)

امام عـصر گر اندر حـجاب است            چو خورشید فلک زیر سحاب است 

مـکن انـدر وجـودش شبهه زنهار          دلیـــل هســــتی او هست بســیار