تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - پند : 20
پند : 20

انبیاء (علیهم السلام) را تصدیق کن حتی در امری که حکمت آن را ندانی ، زیرا اگر حکمتی نداشت نمی فرمودند:

(و المؤمنونَ کُلٌ آمَنَ بِاللهِ وَ مَلئکتِهِ و کُتُبِهِ و رُسُلِهِ)

ز درک نــکتۀ قـــــانون دیــنی                زنــقض عـــقل گر عاجز نشینی

مکـن البته ردّ و ساز تـصدیق               که در آن حکمتی باشد به تحقیق

اقامه نماز میت بر پیکر آیت الله محمد جواد صافی توسط آیت الله بروجردی