تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - سخنان کوتاه آیت الله کریمی درباره شخصیت والامقام مرحوم آیت الله صافی
سخنان کوتاه آیت الله کریمی درباره شخصیت والامقام مرحوم آیت الله صافی

         فضلا و علماء مخصوصاً طبقات قبلی آنهایی که سابقه دار بودند عارف و عالم به مقامات علمی ایشان بودند.

       از مطالب خیلی آشکار جنبه مبارزه ایشان است با اهل ظلم و حکّام ،سخت سر ستیز داشتند چندین بار هم شد که ایشان را بردند ساواک طهران و آنجا نحوه مباحثه و صحبتهایشان خیلی گیرا بوده است برای نصیری رییس سازمان .

        من خودم ناظر بودم بعض موارد را که چطور می جوشید علیه ظلم و حکام ظالم و یکی از مطالب بارز زندگی ایشان شدّت اتصالش به اهل بیت (علیهم السلام ) بود خیلی فناء در اهل بیت داشت مواقع عبادت توجه خاصی بر ایشان دست می داد.

      بالاخره یک انسان جامع و کاملی بود که از دست امت اسلامی رفت. رحمت و رضوان خدا بر او باد.

مرحوم آیت الله العظمی صافی و آیت الله علی کریمی جهرمی