تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - روایت فضیلت اعمال در شب قدر
روایت فضیلت اعمال در شب قدر

از «کنز الیواقیت» از پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم روایت شده است که فرمودند :

« در های آسمانها در شب قدر باز می شود. بنابراین بنده ای در آن نماز نمی خواند ، مگر این که خداوند متعال در مقابل هر سجده ای درختی در بهشت برای او می نویسد که اگر سواره ، صد سال در سایه آن حرکت کند به انتهای سایه اش نمی رسد ؛ و در مقابل هر رکعت خانه ای از در و یاقوت و زبرجد و مروارید ،و در مقابل هر آیه ای تاجی از تاجهای بهشت ، و در مقابل هر نشستن درجه ای از درجات بهشت ، و در مقابل هر تشهدی بالا خانه ای از بالا خانه های بهشت ، و در مقابل هر سلام دادن لباسی از لباسهای بهشت برای او می نویسد. و آنگاه که سپیده صبح بدمد ، خداوند از دختران پستان برآمده مأنوس ، و کنیزان خوش اخلاق و خدمتکارانی جاویدان ، و بهترین پرندگان و بوهای خوش ، و نعمتهای خوب و تحفه ها و هدایا و خلعتها و کرامتها، و آنچه نفس میل دارد و دیدگان از آن لذت می برد به او عنایت می فرماید، و شما در آن جاوید هستید».