تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - میلاد امام هادی (علیه السلام)
میلاد امام هادی (علیه السلام)

ای دل امروز موسم شادی است

روز میلاد حضرت هـــــــــادی است

کرده دنیا به نــــــور خود روشن

به چه مولود و به چه میلادی است

در طــــــرب اندر اند  پیر و جوان

وجد در هر دیار و هر وادی است

پا به دنــــــیا نهاده آنکه هم او

جلوه دیــــن و عدل و آزادی است

آن امــــامی که از مجاهدتش

ملک دین این چنین در آبادی است

آنکه علمش افاضه حق است

نز معلم نه در س و استادی است

آن کرامات و معجزات که داشت

این همه منقبت خــــــدادادیست

متحمل شدهست آن همه رنج

چون برای خدا به حق نادی است

تا کند زندگی به خــــلق آسان

دشمن ظلم و جور و بیدادی است

حـــب آن حضــــرت و ولایت او

روز محشر مهمترین زادی است

دست بر دامــنش بزن ســـالک

چون جز این ره نه راه ارشادی است

هر که دارد ولــــــای ایشان را

راحت از هر سوال و ایرادی است

گر چه ناقابل است شعر عـــلی

باز از حضرتش همین یادی است