تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - شعر مقبره
شعر مقبره

      مرجع عظیم الشان وعارف واصل مرحوم آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی گلپایگانی(قدس الله نفسه الزکیه) روزی می خواستند شعری جهت مقبره خود بسرایند اما پس از سرودن مصرع اول شعر دیگر ادامه نمیدهند و می فرمایند اینکار خودستایی است؛پس از رحلتشان داماد ارشدشان جناب مستطاب آقای شهیدی این شعر را تکمیل می کنند و هم اکنون این شعر در مقبره مرحوم آقا نصب گردیده .  

(عارفی سوخته دل در دل خاک است اینجا)

قدم از صدق بنه مرقد پاک است اینجا

............

شعر مقبره

(عارفی سوخته دل در دل خاک است اینجا)

قدم از صدق بنه مرقد پاک است اینجا

اندر اینجا به مشام تو رسد بوی بهشت

زاتش دوزخت ای دوست چه باک است اینجا

مرجعی رفته ز کف اعلم و اتقی و شجاع

"گنج دانش"شده پنهان نه مغاک است اینجا

گر چه جان داده ز کف از اثر صولت او

دیو اغواگر نا پاک هلاک است اینجا

ناز   پرورده  تنعم نبرد راه   به دوست

پاکی و همت واخلاص ملاک است اینجا

روی   ماه   تو نبینیم   دگر   بار دریغ

گرچه ما را زغمت سینه چاک است اینجا

 محمد شهیدی

 مقبره معظم له

 

مقبره آیت الله صافی.گلپایگان

مزار آقا و همسر مرحومه

                               مزار آیت الله صافی.