تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - یادی از حاج شیخ
یادی از حاج شیخ

17ذیقعده سالروز وفات عالمی جلیل مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله العظمی آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی(اعلی الله مقامه) می باشد. مرحوم آیت الله العظمی صافی یکی از آخرین بازماندگان سلسله مباحث آن مرحوم در عصر ما بودند که شنیدن چند خاطره از آن فقیه پارسا درباره استاد بزرگوارش خالی از لطف نیست.

ما تازه رفته بودیم قم تقریباً من 19ساله یا 20 ساله بودم که اعلام کردند یک امتحانی از طرف دولت وقت برگذار می شود بعد گفتند ذوالمجدین می آید و سه مسئله فقهی و سه مسئله اصولی بادلیل باید در مجلس که اون میگوید جواب بدید.من یک بار رفتم توی صحن دیدم آقای حاج شیخ دارد از طرف حرم تنها می آید رفتم جلو و گفتم آقا یک عرضی به شما دارم من هم نگفتم که کی هستم(مثلاًپدرم کیه) تا گفتم  گفت کجا بیام من نشان دادم اتاقی را ایشان آمد و نشست و ما حرفهایمان را زدیم ،البته مطلب را که گفتیم گفت من کاری از دستم برنمیاد و این اوضاع است.

مقصودم این است که این آدم به یک طلبه ای نگفت که حتماً کار داری بیا آنجا کاغذ بنویس و.... تا گفتم گفت کجا بیام! 

                             

                                             حاج شیخ عبدالکریم حائری

روز فوت مرحوم آیت الله حائری من آنجا بودم دیدم یک پچ پچی است می گویند که در آن شبی که حاج شیخ فوت کرده زن و بچه ایشان نان ندارند،آقای صدر پول می دهد میگوید بروید بخرید.