تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - مطلبی درباره مرگ
مطلبی درباره مرگ

    یک چیزی هست که حتماً تمام ما را تلف می کند و آن مرگ است.

 هر جوری میخواهی باش قدرت داشته باش ،شاه باش،بنده باش،عالِم باش،جاهل باش، مرگ را آدم می بیند.

      حالا فکر کنید خودمان را نباید برای این مرگ مهیّا کنیم این دنیا که همه چیزش ظاهراً در اختیار ماست دستمان باز است هر کاری می خواهیم بکنیم میتوانیم بکنیم، نمیتوانیم بکنیم.شما هر کاری بخواهید می توانید بکنید؟ در این دنیا که آزادیم یک آزادی محدودی داریم ؛ حالا موت ما را طلب می کند آنوقتی که معین شده است مرگ بی آید سرآغ من می آید .

      تا به حال شنیدید که گفته باشند مرگ آمد و عمویش جلویش را گرفت رییس جلویش را گرفت ،هیچ کس نیست .آقا این مطالبی است که شوخی ندارد؛ فکر خودتان باشید .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع:سخنرانی معظم له1386