تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - روز عرفه
روز عرفه

اگر چه روز عرفه به اسم عید نامیده نشده، اما از اعیاد بزرگ مسلمانان به حساب می‌آید. عرفه روزی است كه خدای عالمیان بندگان محتاج خود را به عبادت و طاعت خود دعوت كرد.

و سفره‌های جود و احسان و رحمت خویش را برای آنان گسترانیده است. شیطان در این روز خوارتر از همیشه، حقیرتر از هر زمانی و رانده شده‌تر از هر ساعتی می باشد. و خشمناك‌ترین اوقات خود را می‌گذراند. در روایت آمده است: حضرت امام سجاد علیه السلام شنید که شخصی در روز عرفه دست گدایی به طرف خلق خدا دراز كرده و حاجت خود را از مردم طلب می‌نماید. پس حضرت به آن شخص فرمود: وای بر تو! آیا در روز عرفه هم حاجت خود را از مردم طلب می‌نمایی!؟ و حال آنكه در این روز امید می‌رود فضل خدا حتی شامل بچه‌هایی كه در شكم مادرانشان هستند نیز بشود و آنها سعادتمند گردند.

 

اعمال روز عرفه
1. غسل پیش از زوال خورشید
2. رفتن به زیارت امام حسین علیه السلام كه هر كس چنین كند، ثواب هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد و بلكه بالاتر را نصیب خود كرده است. و اگر كسی در عرفه زیر قبه‌ی حضرت امام حسین علیه السلام باشد ثوابش بیشتر از كسی است كه در عرفات باشد.
3. بعد از نماز عصر در زیر آسمان دو ركعت نماز بخواند. و در پیشگاه خدا به گناهان خود اعتراف كند.
4. خواندن دعای عرفه
5. اعمال و دعاهایی در این روز وارد شده كه می‌توان به مفاتیح الجنان مراجعه كرد.