تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - مطلبی درباره ولایت
مطلبی درباره ولایت

          ولایتی که به همه مخلوقات از قبیل جمادات ، گیعید غذیر مبارکاهان ،حیوانات، انسان و فرشتگان عرضه شد، ولایت مطلقی است که در رسول خدا، امیرالمؤمنین و یـازده جانشین آن است. و همانگونه که یکــی از محققان می گوید ، این ولایت ، باطن نبوت مطلق می باشد . و نبوت مطلق عبارتست از: آگــاهی مخصوص پیامبر از استعداد همه موجودات و ماهیت و طبیعت آنها و اعطای حق هر کدام به آنها.حقی که ان موجود با زبان استعداد خود فطرتاً آن را می خواهد .که صاحب چنین مقامی «خلیفه اعظم»،«قطب اقطاب»،«انسان بزرگ» و«آدم حقیقی» نامیده شده واز آن به «قلم بالاتر» ،«عقل اول» و «روح اعظم» تعبیر می شود.

         پیامبر(صل الله علیه وآله) در این روایت «اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود.من پیامبر بودم،در حالی که آدم هنوز در مرحله آب و گِل بود.» به ولایت مطلق اشاره دارد. تمام درحات و مقامات پیامبران، اولیا و اوصیا به همین ولایت برگشته و این ولایت از فنای بنده در حق و بقای او بوسیله حق سرچشمه می گیرد. پیامبر (صل الله علیه واله)در این روایت نیز به همین ولایت اشاره میکند:«من و علی از یک نور هستیم.» و «خداوند دو هزار سال پیش از اینکه آفریده های خود را بیافریند روح من و علی بن ابی طالب را خلق کرد. علی را با هر پیامبری بصورت پنهانی فرستاد ولی با من بصورت آشکار.» امیرالمومنین (علیه السّلام) نیز در این دو روایت به همین مطلب اشاره می کند:«من ولیّ بودم ؛ در حالی که آدم هنوز در مرحله آب و گِل بسر می برد.» و « من چهرِۀ خدا هستم، من پهلوی خدا هستم. من دست خدا هستم،من قــلم اعــلی هستم . من لوح محفوظ هستم... تا آخر کلام آن حضرت در خطبه بیان و جاهای دیگر».

         منظور از امام صادق (علیه السلام) در این روایت نیز همین است:« سیمای انسانی بزرگترین حجت خدا بر خلق می باشد. کتابی است که آن را با دست خود نوشته و آینه تمام نمای موجودات و نسخه مختصری از لوح محفوظ می باشد. پلی است که بین بهشت و اتش کشیده شده است.» این ولایت در پیامبر و جانشین او می باشد .آنها آغازگر  و پایان دهندۀ آن هستند. و بخاطر اهمیت زیاد آن است که برای بزرگداشت آن این همه ثواب برای آن قرار داده اند.

           از امام رضا(علیه السّلام) روایت شده است :«روز غدیر در آسمان مشهورتر از زمین است .خداوند عزوجل  در فردوس اعلی کاخی دارد که یک خشت آن از طلا و خشت دیگر آن از نقره است .و صد هزار گنبد  از یاقوت سرخ و صد هزار چادر از یاقوت سبز در آن وجود دارد. خاک آن از مشک و عنبر است .چهار نهر در آن جریان دارد :نهری از می،نهری از آب،نهری از شیر و نهری از عسل . در اطراف آن درختانی از تمام میوه ها وجود دارد. بر روی آن پرندگانی با بدن مرواریدی و بالهای یاقوتی وجود دارد که با آوازهای مختلف نغمه سرایی می کنند.

            وقتی روز غدیر فرا رسید، همه اهل آسمان به این کاخ وارد شده خدا را تسبیح و تقدیس نموده و هر خدایی بجز او را انکار می کنند. پرندگان یاد شده به پرواز درآمده ، خود را در آن آب انداخته و خود را میان این مشک و عنبرها می غلتانند. وقتی فرشتگان جمع شدند ،این پرندگان پرواز می کنند که در نتیجه آب و مشک وعنبری که به آنان چسبیده است بر فرشتگان فرو می ریزد. آنان در چنین روزی از نثار فاطمه-درود خدا براوباد- به یکدیگر هدیه می دهند. در پایان روز به آنان ندا می کنند؛ به جایگاهای خود بر گردید که بخاطر بزرگداشت محمد(صل الله علیه وآله) وعلی(علیه السلام) تا چنین روزی در سال آینده از هر لغزش و خطایی ایمن شدید.