تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - روز بیست وچهارم
روز بیست وچهارم

           یکی از اوقات مهم و روزهای شریف این ماه ،روز بیست و چهارم می باشد . رسول خدا (صل الله علیه و آله وسلم) در چنین روزی آماده مباهله با مسیحیان نجران شده و حوادثی اتفاق افتاده که مو جب شد آنان با قبول جزیه دادن همراه با خواری ، ذلیل شوند.

 

           خلاصه این که خدای متعال در این روز با ذلت مسیحیان نجران،اسلام را عزت بخشید . ونیز در این روز آیه مباهله را نازل فرمود و به رسول خود دستور داد تا همراه با علی امیرالمؤمنین و همسرش فاطمه-سرور بانوان جهان- و فرزندانش حسن و حسین -سروران تمامی جوانان بهشت- با کفار مباهله نمایند و بدین طریق اهل بیت پیامبرش را بزرگ داشت و با بزرگداشت آنها شیعه را بزرگ داشت. واز طرف دیگر در این آیه شریفه علی(علیه السّلام) را نفس پیامبر(صل الله علیه وآله)معرفی نمود که این امر خود دلیلی بر حقانیت شیعه است.


این روز از جهت دیگری نیز ممتاز بوده و کرامت دارد، در این روز امیرالمؤمنین (علیه السّلام)انگشتری خود را در حال رکوع به فقیر بخشید. خداوند نیز او را در کتاب خود، به عنوان ولیّ مؤمنین معرفی نموده و صفات نیکی را برای او برشمرد ای کسانی که ایمان آورده اید! هر کس از شما که از دین بازگردد،بزودی خداوند گروهی را که آنان را دوست داشته و آنان نیز او را دوست دارند، نسبت به مؤمنین سرافکنده و فروتن و نسبت به کفار سرافراز و مقتدرند، به یاری دین برمی انگیزد .آنان در راه دین جهاد کرده و ازسرزنش کسی باکی ندارند. این است فضل خدا بهر که خواهد ، عطا میکند. خداوند دارای رحمت گسترده و بی نهایت بوده و از احوال کسانی که استحقاق آن را دارند آگاه است . ولیّ امر شما تنها خدا، رسول و مؤمنانی هستند که نماز بپا داشته و در حال رکوع به فقیران زکات می دهند.»(مائده آیات 54و55)