تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - قتلگاه+تصاویر آقا در عاشورای 1431
قتلگاه+تصاویر آقا در عاشورای 1431

         یکی از اشعاری را که مرحوم آیت الله العظمی صافی بسیار میخواندند و با آن گریه می کردند شعر زیر است که سروده خود آقاست و نشان از عشق آن مرجع ولایی به مولایمان اباعبدالله الحسین و مصایب عظیم وارده بر عمه سادات دخت ولی حضرت زینب کبری سلام الله علیها و اهل حرم می باشد.

گُـذار اهل حـرم چــون بـه قـتلگاه افـتاد                     زچشم غم زده گان سیل اشک راه افتاد 

چه کرد زینب افسرده آن زمان کز راه                    رسید و بـربــدن بــی سـرش نگاه افــتاد 

کــنار نـعش برادر نشست خـواهر زار                   به شِــکوه از سـتم قـــوم رو ســیاه افتـاد

گــرفت پـیکر او را چو جانـش اندر بـر                     از ایـن مـقارنه در لرزه مهر و ماه افتاد

بــه آه و نـاله در افــتاد حـضرت سـجّاد                   به زیر بندنگاهش چــو ســوی شاه افتاد 

چنان به لجّه خون غرق بود جسم حسین                  که نــازدانه چـــو دیـدش بـه اشتباه افــتاد

نداد خصم مــجالش کـه بــر پــدر گــرید                  جــدا ز نــزد پــدر طــفل بـی گــناه افـــتاد

بریز اشک(علی)درغمش که هرکه شنید                 از این مصیبت عظمی به اشک و آه افتاد 


         این تصاویر مربوط به آخرین عاشورای عمر پر برکت مرحوم آقا و یک هفته قبل از رحلتشان می باشد.امیدواریم در روز محشر نگاهی هم به ما کند.

       روز عاشورای 1431

مرحوم آیت الله صافی در روز عاشورا 1431

عاشورای 1431 مسجد قطب