تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - اجتماع و مراتب صحت و قبول
اجتماع و مراتب صحت و قبول

          از آن روایت استفاده می شود که می فرماید:وای به آن اجتماعی که در آن اجتماع ضعیف نمی تواند حقش را مثل قوی بگیرد . این اجتماع است که هر کس زورش بهتر است در مقابل قانون شخصیتش بیشتر است اینجوری باشد. یعنی قانون نیست قانون همان است که اغنیا میخواهند همان که زور دارها می خواهند حالا در شعاع مملکتش یک زوردارتر و بزرگتر در شهرش کوچکتر، در دِهَش کوچکتر توی خانه هم یک کسی ؛ این گرفتاری است.

       فقها و علما می گویند اِجزا غیر از قبول است یعنی می شود آدم یک عبادتی  بکند مجزی باشد قضا و اعاده نخواهد ولی باز هم قبول نشده باشد شما نماز می خوانید اگر این شرایط و مقدمات را انجام دادید خب مجزی است یعنی دیگر قضا و اعاده نمی خواهد اما قبول چه وقتی است ،آن وقتی که نمازت خضوع دارد خشوع دارد آنوقتی که قرآن می گوید (انّ الصّلوة تنهی عن الفحشاء والمنکر) از این نمازها ما خواندیم؟ می فرماید نماز از فحشا و منکر جلوگیری می کند ، آیا خدا دروغ گفته است نعوذ بالله، خب اگر خدا راست گفته پس ما نماز خوانها و این همه فحشا و منکر این همه تجاوزات ،به قول علما به عکس نقیضش آدم می فهمد نماز ما نماز نیست یعنی نمازی که قبول داشته باشد.مگر نه روایت می فرماید اگر آدم یک لقمه حرام خورد چهل شب نمازش قبول نمی شود چهل روز دعایش مستجاب نمی شود و هر گوشتی که از حرام روییده بشود مستحق آتش است آنوقت بعدش می گوید یک لقمه حرام هم گوشت ازش روییده می شود.

 

منبع:سخنرانی قبل از انقلاب معظم له