تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - حضرت رقیه پس از 1200سال
حضرت رقیه پس از 1200سال

          صاحب کتاب شریف و صحیح منتخب التواریخ درباره قبر جناب رقیه بنت الحسین علیه السلام که در خرابه شام مدفون است قضیه شگفتی را نقل می کند:

       عالم جلیل شیخ محمد علی شامی که از جمله علما و محصلین نجف اشرف است به حقیر فرمود که جد امی بلاواسطه من جناب آقا سید ابراهیم دمشقی که نسبش منتهی می شود به سید مرتضی علم الهدی و سن شریفش علاوه بر نود بود و بسیار شریف و محترم بود سه دختر داشتند و اولاد ذکور نداشتند شبی دختر بزرگشان در خواب دید جناب رقیه بنت الحسین را که فرمود « به پدرت بگو بوالی بگوید آب افتاده میان قبر و لحد من و بدن من در اذیت است بگو بیاید و قبر و لحد مرا تعمیر کند»

         دخترش به سید عرض کرد سید از ترس حضرات اهل تسنن بخواب اثری مترتب ننمود. شب دوم دختر وسطی سید همین خواب را دید باز به پدر گفت ترتیب اثری نداد.شب سوم دختر صغری سید همین خواب را دید و به پدر گفت ایضاً ترتیب اثر نداد. شب چهارم خود سید مخدره رقیه را در خواب دید که بطریق عتاب فرمودند که «چرا والی را خبر دار نکردی؟»

 

          سید بیدار شد صبح رفت نزد والی شام و خوابش را به جهت والی شام نقل کرد. والی امر کرد علماءو صلحاء شام از سنی و شیعه بروند غسل کنند و لباسهای نظیف در بر کنند بدست هر کس قفل درب حرم مخدره باز شد همان کس برود و قبر مقدسه او را نبش کند و جسد مطهره را بیرون بیاورد تا قبر مطهر را تعمیر کند، بزرگان و صلحاء از شیعه و سنی در کمال آداب غسل کردند و لباس نظیف در بر کردند،قفل بدست هیچیک باز نشد مگر به دست مرحوم سید ،بعد که مشرف میان حرم شدند مِعول هیچ یک به زمین اثر نکرد مگر مِعوَل سید ابراهیم بعد حرم را خلوت کردند و لحد را را شکافتند دیدند بدن نازنین مخدره میان لحد و کفن ان مخدره مکرمه صحیح و سالم است لکن آب زیادی میان لحد جمع شده پس سید بدن شریف مخدره را از میان لحد بیرون آورد و روی زانوی خود نهاد و سه روز همین قسم بالای زانوی خود نگه داشت و متصل گریه می کرد تا انکه لحد مخدره را از بنیاد تعمیر کردند اوقات نماز که می شد سید بدن مخدره را بر بالای شیئی نظیفی می گذاشت ، بعد از فراغ باز بر میداشت و بر زانو مینهاد تا آنکه از تعمیر قبر و لحد فارغ شدند سید بدن مخدره را دفن کرد و از معجزه این مخدره در این سه روز سید نه محتاج به غذا شد و نه محتاج به آب و نه محتاج به تجدید وضو بعد که خواست مخدره را دفن کند سید دعا کرد که خداوند پسری به او مرحمت فرماید _دعای سید مستجاب شد و در این سن پیری خداوند به او پسری مرحمت فرمود مسمی به سید مصطفی.

        بعد والی تفصیل را به سلطان عبدالحمید نوشت او هم تولیت زینبیه و مرقد شریف رقیه و مرقد شریف ام کلثوم و سکینه را به او واگذار نمود و فعلاً هم آقای حاجی سید عباس پسر آقا سید مصطفی پسر آقا سید ابراهیم سابق الذکر متصدی تولیت این اماکن شریفه است .

        و گویا این قضیه در حدود سنه هزار و دویست و هشتاد بوده.

 مضجع شریف بی بی رقیه سلام الله علیها

منبع: منتخب التواریخ صفحه 282و283