تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - سومین سال عروج متعلقه صالحه
سومین سال عروج متعلقه صالحه

          12صفر سال 1429یکی از بدترین روزهای زندگی شیخ الفقهاء والمجتهدین مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا علی صافی بود. در چنین روزی معظم له همدم و همیار خود را از دست دادند. مرحومه مغفوره حاجیه خانوم نوری به حق بانویی صالحه بودند و صبر و استقامت ایشان در حمایت عاطفی از مرحوم آقا مثال زدنی بود.ایشان در تمام مراحل زندگی مشترک با آیت الله صافی پشتیبانی صبور و محکم برایشان بودند.

          خود مرحوم آقا در بیان بعض اعمال و رفتار همسرشان فرمودند: با اینکه ایشان(متعلقه آقا)از خانواده متمکن و تأمینی بودند و آمده بودند در منزل طلبگی اما هیچ وقت از وضعیت مادی ما گله نکرد.

          همچنین در بیان بعد معنوی حاج خانوم فرمودند که این منزل روز قیامت بر عبادات و بندگی خانواده ما شهادت خواهد داد؛ نماز شبشان تا چند روز قبل از فوت ترک نشد.

       

          در بیان حفظ حجاب و حیای این بانوی صالحه همین بس که در روزهای پایانی عمر شریف خود که منتقل شدند به بیمارستان برای اینکه صورتشان را از نامحرم بپوشانند پارچه ای از منزل برده بودند و هنگامی که نامحرم داخل می شده است پارچه را روی صورتشان می انداختند.

        سروده مرحوم آیت الله العظمی حاج آقا علی صافی برای سنگ مزار همسرشان:

کـــنیز حضرت زهرا منم که عـــذرایم                            امــیدوار بـه لـطف خدای یکتــایـم 

چو زیر سایه آل نبی گذشت این عمر                            نه بیم دارم از امـروز و نی زفردایم   

 

تصاویر بزرگداشت هفتمین روز ارتحال متعلقه معظم له:

مراسم هفتمین روز ارتحال متعلقه صالحهمرحوم آقا در مراسم شب هفتم همسرشان

آیتین صافی در مراسم شب هفت حاجیه خانوم نوری.

 

مزار همسر صالحه آیت الله حاج آقا علی صافی