تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - استفتاءمحاذی بودن زن و مرد
استفتاءمحاذی بودن زن و مرد

س ) در مقام ابراهیم علیه‏السلام به واسطه ازدحام و كثرت جمعیت ممكن
نمى‏شود كه در موقع نماز طواف مرد یا زن طورى بایستند كه محاذى
هم نباشد، و یا زن جلو مشغول نماز نباشد، دراین صورت نماز آن‏ها
صحیح است یا خیر؟

ج ) بلى صحیح است ولكن محاذى بودن مرد با زن و همچنین
جلو ایستادن زن در حال نماز اگر فاصله بین آن‏ها كمتر از ده زراع باشد
مكروه است. امضا