تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - دعا به انقلاب
دعا به انقلاب

       امیرالمؤمنینی که قدرت دستش است می گوید خدا رحمت کند کسی که خودش را برای خودش مهیّا کند. این معنی حکومتهایی است که میخواهند مردم راحت باشند و خودشان در زحمت، نمی خواهند مردم نوکرشان باشند مثل سلاطین معمولی همانطوری که رویه خوده امیر المؤمنین است؛ حالا ما این انقلابی که شده است ادعایمان این بود خدا رحمت کند رهبر فقید مرحوم آیت الله خمینی را-که توی همین اتاق هم آمده است- ایشان هم می خواستند یک حکومت اینجوری باشد ولی متأسفانه در خارج اینجوری نیست.

       ما که دعا می کنیم به این انقلاب انقدر هم زحمت این انقلاب را کشیدم انقدر حبس رفتم تبعید شدم همه این چیزها را هم دیدم ولی مع ذلک توقعی هم از کسی نداشتم مرحوم امام وقتی که آمد فرستاد که شما باید یک مسئولیتی قبول کنید گفتم که من مسئولیت قبول کن نیستم من اگر خیری به نظرم بیاید به شما میگم اما انصافاً واقعاً کم کسی دیدم که هیچ نفاق نداشته باشد آنچه رفتم بهش گفتم یک مطلب شخصی نبود همه اش مطالبی که برای ملکت صلاح بود و ترتیب اثر هم می داد خدا می داند مکرر می گفت: من به شما دعا میکنم.