تبلیغات
دوستدارن آیت الله العظمی آقای حاج آقا علی صافی - شهادت امام حسن عسکری
شهادت امام حسن عسکری

باب گـــرامی تـو شـد یـا حـجة الله                   مســـموم از زهـر جــفا آجــرک الله  

     سالروز شهادت یازدهمین ستاره پر نور امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری (علیه السّلام) بر فرزند بزرگوارشان قطب عالم امکان بقیة الائمة حضرت حجة بن الحسن عسکری تسلیت باد.

به همین مناسبت بعض کلمات گهربار آن امام همام را برای عمل کردن ذکر میکنیم:

فرمود از ادب دور است ظاهر کردن خوشحالی نزد شخص غمناک.

فرمود هر کسی که انس به خدا گرفت وحشت کند از مردم.

فرمود جدال مکن پس می رود خوبی و حسن تو و مزاح مکن که جرئت می کنند و دلیر می شوند بر تو.

فرمود آن حضرت که همانا از برای جود و بخشش اندازه و مقداری است، پس هرگاه زیاد شد از آن مقدار پس آن اسراف است و از برای حزم و احتیاط مقداری است پس هرگاه زیاد شد از آن مقدار پس آن جبن و ترس و از برای اقتصاد و میانه روی مقداری است پس هرگاه زیاد شد بر آن پس آن بخل است ،و از برای شجاعت مقداری است پس هرگاه زیاد شد بر آن تهور و بی باکی است و کافیست تو را از برای ادب کردن نفست اجتناب کردنت از چیزی که مکروه و ناپسند می شماری از غیر خودت. 

سامره مقدسة